Hotline
028 3939 0400
Trang chủ

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng
Trang web này (https://niterra.com.vn/) được điều hành bởi Công ty TNHH Niterra Việt Nam. (sau đây gọi là "Niterra Việt Nam"). Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Trừ khi Công ty có quy định khác, mọi thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm chúng được đăng trên Trang web của Công ty.

Về việc vử dụng trang web này

 1. Niterra Việt Nam đã phát triển trang web này để cung cấp thông tin đã đăng. Tuy nhiên, Niterra Việt Nam không đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn, chất lượng, hợp pháp, an toàn, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ thông tin nào trên trang web này.
 2. Thông tin được cung cấp trên trang web này có thể thay đổi khi tạm ngừng hoặc chấm dứt trang web mà không có bất kỳ thông báo trước nào.
 3. Niterra Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc khách hàng sử dụng trang web này gây ra.

Về bản quyền

 1. Tất cả thông tin, liên lạc, phần mềm, kịch bản, ảnh, minh họa, thiết kế, biểu tượng, văn bản, video, đồ họa, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh và các tài liệu và dịch vụ khác có trên trang web này (sau đây gọi chung là "Nội dung") đều có bản quyền và thuộc sở hữu của Niterra Việt Nam, chủ sở hữu bản quyền hoặc chủ sở hữu quyền khác.
 2. "Khi khách hàng in hoặc lưu nội dung để sử dụng cho mục đích cá nhân, việc sao chép, truyền tải công khai, thay đổi, xóa, tải lên, đăng, phân phối, cấp phép, bán, xuất bản (bao gồm cả sao chép trên trang web của khách hàng) nội dung mà không có sự cho phép nào từ Niterra Việt Nam, chủ sở hữu bản quyền hoặc chủ sở hữu quyền khác bị nghiêm cấm theo Luật Bản quyền trừ khi được luật cho phép.
 3. Nếu nội dung khách hàng sử dụng bao gồm ảnh chân dung, bài viết hoặc nhãn hiệu thương mại của bên thứ ba, việc sử dụng chúng có thể bị từ chối khi Niterra Việt Nam cho rằng nội dung đó không phù hợp.

Về quyền Thương hiệu
Các ký tự của Niterra Việt Nam, NGK SPARK PLUGS logo và nhãn hiệu hoặc tên thương mại của tên sản phẩm của Niterra Việt Nam được đăng trên trang web này sẽ thuộc quyền của Niterra Việt Nam. Trừ khi có sự chấp thuận khác của Luật Thương hiệu, Luật Phòng chống Cạnh tranh Không lành mạnh và các luật hiện hành khác, việc sử dụng những điều trên mà không có sự cho phép của Niterra Việt Nam đều bị nghiêm cấm. Khi bạn sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào, vui lòng liên hệ trước với Công ty TNHH Niterra Việt Nam và nhận được sự chấp thuận bằng văn bản từ Công ty.
Liên kết đến trang web của Niterra Việt Nam
Bạn phải tuân thủ các điều kiện sau khi bạn liên kết đến Trang web Niterra Việt Nam (sau đây gọi là "Trang web"):

 • Bạn có thể sử dụng tên công ty thông thường của chúng tôi là "Công ty TNHH Niterra Việt Nam" (tên thương mại) dưới dạng nút liên kết.
 • Niterra Việt Nam không xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung trang web của bạn.
 • Logo NGK và các nhãn hiệu khác là nhãn hiệu đã đăng ký của Niterra tại Việt Nam và trên thế giới. Vì vậy, bạn không được sử dụng các Nhãn hiệu này mà không được Niterra Việt Nam cho phép (Để sử dụng logo NGK SPARK PLUGS hoặc các Nhãn hiệu khác, cần có sự cho phép của Niterra Việt Nam theo một thỏa thuận riêng.)
 • Nếu bạn liên kết với Trang web, Trang web sẽ được hiển thị trong một cửa sổ riêng mới xuất hiện trên màn hình của người dùng. Bạn không được đặt nội dung của Trang web trong khung trên trang web của mình, điều này có thể vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của Niterra Việt Nam hoặc có thể có nguy cơ thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
 • Nội dung và URL của Trang web có thể bị thay đổi, ngừng hoặc xóa mà không cần thông báo.
 • Hiện tại không có liên kết từ Trang web. (trừ các công ty liên kết của chúng tôi)

Bất kỳ liên kết nào từ các trang web sau đây sẽ bị từ chối.

 • Trang web chứa thông tin sai lệch nhằm bôi nhọ hoặc làm giảm uy tín của các sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty TNHH Niterra Việt Nam
 • Trang web trái với thuần phong mỹ tục 
 • Trang web chứa nội dung người lớn
 • Trang web được sử dụng cho mục đích thương mại
 • Trang web lây nhiễm hệ thống phía người dùng
 • Trang web bị phát hiện hoạt động không phù hợp

Truy cập và sử dụng trang web này
Trang web này được điều hành và quản lý bởi các nhà điều hành kinh doanh của Niterra ở Việt Nam. Niterra Việt Nam không đảm bảo rằng nội dung hiện được đăng trên trang web này sẽ phù hợp hoặc có thể sử dụng được ở các quốc gia khác ngoài Việt Nam.

Niterra Việt Nam cho rằng những người truy cập trang web này từ nước ngoài tự chịu rủi ro và chịu trách nhiệm nhận thức được việc vi phạm luật pháp, quy tắc hoặc quy định của quốc gia mình.

Không phần mềm hoặc bất kỳ tài liệu nào khác liên quan đến trang web này có thể được tải xuống hoặc xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu sang các quốc gia, tập đoàn hoặc cá nhân bị cấm theo luật và quy định tại Việt Nam hoặc các quốc gia khác tải xuống, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu phần mềm. Khi tải xuống hoặc sử dụng phần mềm bị cấm theo các luật đó, khách hàng tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước rủi ro của mình.

Giới thiệu về Luật thích hợp và Tòa án có thẩm quyền
Việc sử dụng trang web này và các điều khoản được quy định trong phần "Trước khi sử dụng trang web này" đã nói ở trên tuân thủ Hiến pháp Việt Nam, trừ khi có quy định khác bằng văn bản. Ngoài ra, đối với tất cả các xung đột liên quan đến việc sử dụng trang web này, Tòa án Nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam được chỉ định là cơ quan chuyên dụng trong tòa án có thẩm quyền xét xử đầu tiên.

Yêu cầu hệ thống
Niterra Việt Nam khuyên dùng trình duyệt sau để sử dụng trang web an toàn và thoải mái hơn:

 • Google Chrome phiên bản mới nhất
 • Firefox phiên bản mới nhất
 • Safari phiên bản mới nhất

Plugin
Khách hàng cần cài đặt plugin trong một số nội dung của website này. Plugin là phần mềm bên ngoài giúp mở rộng các chức năng mà trình duyệt web không được trang bị.

 • Khách hàng cần Adobe Reader để đọc các tập tin PDF. Adobe Reader được phân phối dưới dạng phần mềm miễn phí của Adobe Systems Incorporated.
 • Khách hàng cần có Adobe Flash Player để xem các nội dung Flash. Adobe Flash Player được phân phối dưới dạng phần mềm miễn phí của Adobe Systems Incorporated.

Javascript
Trang web này sử dụng Javascript để cung cấp dịch vụ thích hợp cho khách hàng. Khi khách hàng đang ở trong môi trường không thể sử dụng Javascript, trang web này sẽ gặp phải các lỗi không mong muốn. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi đánh giá cao sự hiểu biết của bạn trong vấn đề này.

Cookie
Trang web này sử dụng Cookie để cung cấp dịch vụ phù hợp cho khách hàng. Cookie là những mẩu thông tin nhỏ được gửi đến trình duyệt của khách hàng bởi máy chủ liên quan đến hoạt động của trang web này và được lưu trữ trên máy tính của khách hàng. Dữ liệu được lưu trữ không xác định cá nhân. Ngoài ra, Cookie không có tác động tiêu cực trực tiếp đến máy tính của khách hàng.

Phân phối quảng cáo bởi các bên thứ ba sử dụng Cookie
Các bên thứ ba mà Niterra ký hợp đồng phụ để chèn quảng cáo vào các trang web khác nhau trên Internet theo thông tin truy cập trước đây của trang web này bằng cách sử dụng cookie. Bằng cách truy cập vào trang chọn không tham gia của bên thứ ba, khách hàng có thể khiến việc sử dụng cookie của bên thứ ba không hiệu quả.

Truy cập dữ liệu
Trang web này đã tạo nhãn cho tổng lượng dữ liệu mà mỗi khách hàng truy cập. Niterra Việt Nam sẽ sử dụng dữ liệu truy cập được thu thập để cải thiện sự thuận tiện cho khách hàng.