Hotline
028 3939 0400
Giới thiệu

Thông điệp năm mới 2020 từ chủ tịch tập đoàn

Mạnh dạn đối mặt với các nhiệm vụ bằng "tâm thế thách thức".

Đẩy mạnh sự thay đổi không chỉ là mở rộng những thay đổi trong quá khứ - Mà là làm cho ngày mai khác với ngày hôm nay!

 

NGK SPARK PLUG hiện đang bước vào thời kỳ thay đổi lớn trong suốt hơn 80 năm lịch sử. Chúng tôi đã tiếp tục tăng trưởng cùng với ngành kinh doanh ô tô; tuy nhiên, sự đổi mới công nghệ như đã thấy trong lĩnh vực xe điện, đang tiến bộ nhanh chóng với tốc độ không thể tưởng tượng được, do đó đã làm cấu trúc nền kinh tế thay đổi rất lớn. Giờ là cơ hội để NGK SPARK PLUG không nên hài lòng với hiện tại mà cần tận dụng tốt nhất xu hướng này để có một bước nhảy vọt trong giai đoạn mới.

Vào năm 2010, NGK SPARK PLUG đã bắt đầu một kế hoạch quản lý dài hạn gọi là Nittoku Shinka-ron hướng đến việc kinh doanh trong 10 năm tới. Từ năm tài chính kết thúc vào tháng 03 năm 2020, chúng tôi sẽ bước vào giai đoạn của Shinka (giá trị thực). Để tiếp tục đóng góp cho xã hội như một công ty không thể thiếu, chúng tôi cần khẩn trương thiết lập hình thức kinh doanh dựa trên thị trường, cũng như đẩy nhanh việc mở rộng và hiệu quả làm việc của mô hình kinh doanh hiện tại và tập trung vào các công nghệ cốt lõi của mình.

Tập đoàn NGK SPARK PLUG đặt mục tiêu đứng trên một vũ đài mới bằng cách tự mình suy nghĩ và hành động bất kể những thành tựu đã có trong quá khứ. Trong môi trường thay đổi nhanh chóng ngày nay, mỗi nhân viên của chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết các thách thức xã hội với một giá trị chung là Phương pháp Nittoku được hình thành trong nhiều năm qua, cũng như liên tục tập trung vào một tư duy mới - đó là tâm thế thách thức với các nhiệm vụ mới.

Trên hết, chúng tôi luôn coi trọng sự ủng hộ và hỗ trợ không ngừng của các bạn cho Tập đoàn NGK SPARK PLUG.

 

Takeshi Kawai,

Chủ tịch & Giám đốc điều hành