Hotline
028 3939 0400
Giới thiệu

Hệ thống quốc tế

TẬP ĐOÀN TNHH NGK SPARK PLUG đã xây dựng một hệ thống sản xuất tối ưu trên toàn cầu với sự kết hợp của các công ty con ở các nước khác nhau và đang cung cấp các sản phẩm chất lượng hàng đầu, đáp ứng các tiêu chuẩn cao từ mọi nơi trên thế giới.

Chúng tôi cũng đang có được mạng lưới sản xuất và bán hàng đạt tốc độ tối đa trong BRICs (khối các quốc gia có nền kinh tế lớn mới nổi gồm Brasil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) và các thị trường mới nổi khác.

Mạng lưới các trụ sở/nhà máy chính của tập đoàn được cập nhật theo đường dẫn: https://www.ngkntk.co.jp/english/corporate/networks