GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN NGK

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TẬP ĐOÀN

 

Công ty CÔNG TY TNHH NGK SPARK PLUG
Thành lập 26/10/1936
(*) Ngày kỉ niệm 11/11
Vốn điều lệ 47,869 triệu yên
Đại diện Shinichi Odo
Đại diện Ban giám đốc & Hội đồng chủ tịch
Giám đốc điều hành
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Văn phòng chính 14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8525
Nhân sự

Không chính thức   – 5,719 (cho đến tháng 03/2017)

Chính thức             – 14,926 (cho đến tháng 03/2017)

Lĩnh vực kinh doanh (1) Sản xuất và buôn bán bugi và các sản phẩm liên quan đến động cơ đốt trong
(2) Sản xuất và buôn bán sứ  kỹ thuật và các sản phẩm ứng dụng
Hệ thống toàn cầu

41 Công ty con

03 Công ty sát nhập

Nhà máy

(1) Nagoya

(2) Komaki 

(3) Kagoshima-Miyanojo

(4) Ise 

Chi nhánh

Nhật Bản:

Tokyo, Osaka, Nagoya, Hiroshima, Fukuoka, Sendai, Sapporo, Saitama, Atsugi, Utsunomiya, Takasaki, Hamamatsu
 

Toàn cầu:

Châu Á Thái Bình Dương; Bắc Mỹ; Trung - Nam Mỹ; Châu Âu; Trung Đông; Châu Phi

 

LỊCH SỬ TẬP ĐOÀN NGK

                enlightenedTừ khi thành lập đến những năm 1960s

1936

Thành lập công ty vơi vốn điều lệ là 1,000,000 yên

1937

Bắt đầu sản xuất bugi NGK

1949

Bắt đầu sản xuất gốm sứ kỹ thuật NGK

Niêm yết trên thị trường Tokyo và Nagoya

1958

Bắt đầu sản xuất dụng cụ cắt gốm và ống lót (đệm )

Bắt đầu sản xuất các loại bugi điện có lõi đồng. Trở thành một sản phẩm tiên phong trong ngành công nghiệp ô tô.

1959

Thành lập CERAMICA E VELAS DE IGNICAO NGK DO BRASIL LTDA. (hiện tại là CERAMICA E VELAS DE IGNICAO NGK DO BRASIL LTDA.)

1961

Thành lập NITTOKU SEISAKUSHO CO., LTD.

1962

Bắt đầu hoạt độn nhà máy Komaki. (Tỉnh Aichi )

1966

Thành lập NGK SPARK PLUGS (U.S.A.), INC. (Sales company)

1967

Bắt đầu sản xuất các gói gốm IC .                                                           

                                          enlightened1970s đến 1990s

1973

Thành lập NGK SPARK PLUGS MALAYSIA BHD.
Bắt đầu sản xuất các cảm biến nhiệt độ

1974

Thành lập NICHIWA KIKI CO., LTD.
Bắt đầu đưa vào họa động nhà máy Kagoshima-Miyanojo (tỉnh Kagoshima )
Thành lập SIAM NGK SPARK PLUG CO., LTD. 
Thành lập NITTOKU UNYU CO., LTD.

1975

Thành lập NGK SPARK PLUG (U.K.) LTD.

1976

Thành lập NGK SPARK PLUG MFG. (U.S.A.), INC. (Manufacturing company)

1977

Thành lập PT NGK BUSI INDONESIA.

1978

Thành lâp NTK CERAMICS (U.S.A.), INC. (Ceramic manufacturing company)

1979

Thành lập BUJIAS NGK DEL ECUADOR CIA LTDA.
Thành lập NGK SPARK PLUGS (DEUTSCHLAND)., GmbH (Hiện tại là NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH)

1980

Thành lập NGK SPARK PLUG (AUSTRALIA) PTY. LTD.

Bắt đầu sản xuất hệ thống phát sáng nhanh (QGS).

1982

Được thành lập NGK SPARK PLUGS CANADA LIMITED.

Công ty TNHH KAMIOKA CERAMIC Đ EstC ĐIỂM

Thành lập Công ty TNHH TONO CERAMIC

Bắt đầu sản xuất cảm biến oxy cho ô tô.

1984

NGK SPARK PLUG MFG. (U.S.A.), INC. đổi tên thành NGK SPARK PLUGS (U.S.A.), INC., sáp nhập với NGK SPARK PLUGS (U.S.A.), INC. and NTK CERAMICS (U.S.A.), INC.
Thành lập TAIWAN NGK SPARK PLUG CO., LTD.
Thành lập IIJIMA CERAMIC CO., LTD.

1985

Bắt đầu sx bugi đốt nóng (loại ceramic)

1989

Đầu tư vào WOOJIN INDUSTRY CO., LTD. (Korea)
thành lập CERAMIC SENSOR CO., LTD.

1990

Thành lập NGK SPARK PLUG INDUSTRIES EUROPE S.A.S. (FRANCE)
Bắt đầu hoạt động Europe Technical Center.
Bắt đầu sản xuất gốm sinh học.

1991

Tổng sản lượng của NGK Spark Pugs đã vượt qua con só 5 tỷ đơn vị

1992

Thành lập BUJIAS NGK DE MEXICO S.A. DE C.V.

1993

Bắt đầu hoạt động Brasil Technical Center.

Thành lập NGK SPARK PLUGS (FRANCE) S.A.S. 
Thành lập Nakatsugawa Ceramic Co., Ltd.
Thành lập NTK CUTTING TOOLS KOREA CO., LTD. (the present NTK TECHNICAL CERAMICS KOREA CO., LTD.)

1994

Bắt đầu hoạt động Ise Factory. (tỉnh Mie )
Thành lập NGK SPARK PLUG MFG. (U.S.A.), INC.
Thành lập NTK TECHNICAL CERAMICS (TAIWAN) LTD.

1995

Thành lập NGK SPARK PLUGS (U.S.A.) HOLDING, INC.

1996

Bắt đầu hoạt động U.S.A. Technical Center.

1997

Bắt đầu sản xuất bugi NGK "Iridium"
Bắt đầu hoạt động Komaki Technical Center.
Bắt đầu sản xuất các gói IC organic (hữu cơ)

                                                                            enlightenedTỪ 2000s

2000

Bắt đầu sản xuất bugi NGK "Iridium IX" .

2001

Thành lập NGK SPARK PLUGS SINGAPORE PTE LTD.

Bắt đầu sản xuất máy tạo ôxy cá nhân cho liệu pháp oxy tại nhà.
Bắt đầu hoạt động Komaki R&D Center.
Thành lập NANSEI CERAMIC CO., LTD
.

2002

Tái cấu trúc lại NGK SPARK PLUGS (U.S.A.), INC. and NGK SPARK PLUG MFG. (U.S.A.), INC. Thành lập mới NGK SPARK PLUGS (U.S.A.), INC. and NTK TECHNOLOGIES,INC. dựa vào vào sản phẩm thị trường.
Thành lập NGK SPARK PLUG MIDDLE EAST FZE.

2003

Thành lập NGK SPARK PLUG (SHANGHAI) CO., LTD

Thành lập NTK TECHNICAL CERAMICS POLSKA SP.Z O.O.

2004

Băt đầu sản xuất bugi đốt nóng bằng gốm chịu được nhiệt độ cao ( mới )

2005

Thành lập NGK SPARK PLUGS (THAILAND) CO., LTD.
Bắt đầu sản xuất xi măng hydroxyapatite.

2006

Thành lập NGK SPARK PLUGS (INDIA) PVT. LTD.
Tổng sản lượng sản phẩm nội địa của NGK lên đến 10 tỷ đơn vị.

2007

Thành lập NGK SPARK PLUGS SA (PTY) LTD.

2008

Thành lập NGK SPARK PLUG (PHILIPPINES), INC.

2009

NAKATSUGAWA CERAMIC CO., LTD. đổi tên thành NTK CERAMIC CO., LTD. sáp nhập với KANI CERAMIC CO., LTD. and IIJIMA CERAMIC CO., LTD.

2011

Thành lập CHANGSHU NGK SPARK PLUG CO., LTD.

2012

Thành lập NGK SPARK PLUGS (VIETNAM) CO., LTD.

2013

Capital and Business Alliance with EASTERN CO., LTD.
Tono Ceramic Co., Ltd. đổi tên thành SparkTec TONO CO., LTD.

Thành lập LLC NGK SPARK PLUG (EURASIA)
Thành lập Spark Tec (Thailand) Co., Ltd.
Thành lập NITTOKU DENSHI CO., LTD.

2014

Bắt đầu họat động SparkTec TONO CO., LTD.
Nino Headquaters Plant.

2015

Đã mua 100% quyền sở hữu của NIHON CERATEC CO., LTD.

Mua lại tất cả cổ phần liên quan đến kinh doanh điện tử của WELLS.

2016

NITTOKU SEISAKUSHO CO., LTD. đổi tên thành SparkTec WKS CO., LTD.
Nihon Ceratec Co., Ltd. đổi tên thành NTK CERATEC CO., LTD.
Capital and Business Alliance with Japan Medical Dynamic Marketing Inc
.Các tin khác

lên đầu trang