Thông tin

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY NGK SPARK PLUGS (VIỆT NAM)

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY NGK SPARK PLUGS (VIỆT NAM)

Post : 09/07/2021 - 3:11 PM

Công ty NGK Spark Plugs Việt Nam thuộc Tập đoàn NGK Spark Plug Nhật Bản, là công ty hàng đầu thế giới về bugi với hơn 80..

THÔNG ĐIỆP NĂM MỚI 2021 TỪ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN

THÔNG ĐIỆP NĂM MỚI 2021 TỪ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN

Post : 04/02/2021 - 4:29 PM

Chấp nhận những thách thức để thay đổi hướng tới một giai đoạn phát triển mới

THÔNG ĐIỆP TẬP ĐOÀN NGK NHÂN KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP

THÔNG ĐIỆP TẬP ĐOÀN NGK NHÂN KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP

Post : 06/07/2017 - 10:36 AM

Kỷ niệm 80 năm thành lập, tập đoàn NGK đã chọn một thông điệp mới. Ngày 11/11/2016, Tập đoàn NGK SPARK PLUG chính..

CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN

CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN

Post : 05/07/2017 - 5:41 PM

BUGI NGK góp phần xây dựng “xã hội ô tô mới” thông qua sức mạnh của công nghệ cao và chất lượng đáng tin cậy

GIỚI THIỆU CÔNG TY NGK SPARK PLUGS (VIỆT NAM)

GIỚI THIỆU CÔNG TY NGK SPARK PLUGS (VIỆT NAM)

Post : 18/05/2017 - 1:43 PM

Công ty TNHH NGK Spark Plugs (Việt Nam) trực thuộc Tập đoàn NGK Spark Plug Nhật Bản - Nhà sản xuất bugi số 1 thế giới.