Thông tin

THÔNG ĐIỆP TẬP ĐOÀN NGK

THÔNG ĐIỆP TẬP ĐOÀN NGK

Post : 06/07/2017 - 10:36 AM

Kỷ niệm 80 năm thành lập, tập đoàn NGK đã chọn một thông điệp mới. Ngày 11 tháng 11 năm 2016, tập đoàn NGK chính..

THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN

THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN

Post : 05/07/2017 - 5:47 PM

Từ khi thành lập vào năm 1936, chúng tôi đã mang lại những giá trị mới cho thế giới dựa trên triết lý kinh doanh..

CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Post : 05/07/2017 - 5:41 PM

BUGI NGK góp phần xây dựng “xã hội ô tô mới” thông qua sức mạnh của công nghệ cao và chất lượng đáng tin cậy

GIỚI THIỆU NGK VIỆT NAM

GIỚI THIỆU NGK VIỆT NAM

Post : 18/05/2017 - 1:43 PM

Công ty TNHH NGK Spark Plugs (Việt Nam) trực thuộc Tập đoàn NGK Spark Plug Nhật Bản - Nhà sản xuất Bugi số 1 Thế giới

TRIẾT LÝ VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

TRIẾT LÝ VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Post : 18/05/2017 - 1:42 PM

Ba yếu tố chính làm nên triết lý kinh doanh của NGK: Cam kết (Commitment); Chính sách quản lý (Management Policy); Hướng dẫn..

lên đầu trang