Thông tin

THÔNG ĐIỆP NĂM MỚI 2020 TỪ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN

THÔNG ĐIỆP NĂM MỚI 2020 TỪ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN

Post : 06/02/2020 - 4:28 PM

Đẩy mạnh sự thay đổi không chỉ là mở rộng những thay đổi trong quá khứ - Mà là làm cho ngày mai khác với ngày hôm..

THÔNG ĐIỆP TẬP ĐOÀN NGK NHÂN KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP

THÔNG ĐIỆP TẬP ĐOÀN NGK NHÂN KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP

Post : 06/07/2017 - 10:36 AM

Kỷ niệm 80 năm thành lập, tập đoàn NGK đã chọn một thông điệp mới. Ngày 11/11/2016, Tập đoàn NGK SPARK PLUG chính..

CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN

CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN

Post : 05/07/2017 - 5:41 PM

BUGI NGK góp phần xây dựng “xã hội ô tô mới” thông qua sức mạnh của công nghệ cao và chất lượng đáng tin cậy

GIỚI THIỆU CÔNG TY NGK SPARK PLUGS (VIỆT NAM)

GIỚI THIỆU CÔNG TY NGK SPARK PLUGS (VIỆT NAM)

Post : 18/05/2017 - 1:43 PM

Công ty TNHH NGK Spark Plugs (Việt Nam) trực thuộc Tập đoàn NGK Spark Plug Nhật Bản - Nhà sản xuất bugi số 1 thế giới.

TRIẾT LÝ VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

TRIẾT LÝ VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Post : 18/05/2017 - 1:42 PM

Ba yếu tố chính làm nên triết lý kinh doanh của NGK: Cam kết (Commitment); Chính sách quản lý (Management Policy); Hướng dẫn..

lên đầu trang