CỬA HÀNG HÙNG HUYỀN
Địa chỉ: 306 TRƯNG VƯƠNG, TP. UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH

Người liên hệ: 

VŨ THỊ THANH

Số ĐT: 0975938096 

CỬA HÀNG KHUÊ HUẾ
Địa chỉ: 552 NGÔ GIA TỰ, PHƯỜNG TIÊM AN, TP. BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

Người liên hệ: 

LƯƠNG NGỌC KHUÊ

Số ĐT: 0912958663 

CỬA HÀNG CHIẾN NGỌC
Địa chỉ: 261 PHỐ CHỜ, THỊ TRẤN CHỜ, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH

Người liên hệ: 

NGUYỄN VĂN CHIẾN

Số ĐT: 0364046812 

CỬA HÀNG VIỆT HÙNG
Địa chỉ: 109 LÊ HOÀNG, PHƯỜNG QUANG TRUNG, TP. PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM

Người liên hệ: 

ĐỖ VIỆT HÙNG

Số ĐT: 0982441166 

CỬA HÀNG TRƯỜNG PHƯƠNG
Địa chỉ: 1 TỔ 1, PHƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN, TP. PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM

Người liên hệ: 

TRẦN TUẤN ANH

Số ĐT: 0972722389 

CỬA HÀNG KIM LIÊN
Địa chỉ: 270 LÊ THANH NGHỊ, TP. HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG

Người liên hệ: 

HÀ THỊ THU THỦY

Số ĐT: 03206256699/ 0982180302